FÖR ER TRYGGHET

Vi kan nu erbjuda trygghetslarm.Den bärs som en armbandsklocka och larmet går direkt till oss på CHomecare. Klockan aktiveras på flera olika sätt, tryck,fall mm.

Pris: Vid hyra på 6 månader eller mer, 50€/ månad.
          Korttidshyra, 75€/ månad

Vid assisterad utryckning tillkommer vår vanliga timtaxa.