Yvonne har valt att tillfälligt flytta hem till sin familj i Sverige, då längtan efter den har blivit för stor. Hon kommer att åka i slutet av maj.
Vi kommer att fortsätta vår verksamhet precis som vanligt och är tillängliga hela sommaren. Man kan som vanligt nå oss dygnet runt. Vi har även täckt upp med ny personal.